Berlevåg topper Nærings-NM i Finnmark

Kommunen har gått opp til 17 plass-fra 181 plass

Foto: Bjarne Riesto

Fra Raggovidda Vindpark

Publisert 19.02.15

Finnmark

NHOs NæringsNM måler og sammenligner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner. NæringsNM er basert på bedriftenens vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse i forhold til offentlig sektor. Det er innenfor vekst og nyetableringer Berlevåg gjør det særlig godt slik at totalen blir en 17.plass av alle 428 kommuner i landet. - Det har vært arbeidet godt i kommunene med et større næringsutviklingsprosjekt som Liz Rekve har ledet, og mye av rosen går til de som har satset lokalt på ny næring, sier regiondirektør Marit Helene Pedersen i NHO Finnmark. - Vi antar også at utbyggingen av Raggo vindpark har gitt lokale ringvirkninger for næringslivet i Berlevåg og Båtsfjord.

De større kommunene Sør-Varanger på 54. plass, Alta på 55.plass og Hammerfest på 71.plass har alle klare forbedringer og ligger nå svært godt an i landet. Det er også her antall nyetableringer og vekst også de større kommunene gjør det godt.

-Totalt sett går det stadig bedre i næringslivet i Finnmark, selv om vi ser at pris og markeder er en stadig trussel for de mest konkurranseutsatte eksportnæringene, sier regiondirektør Marit Helene Pedersen.