Departementsansatte besøker bedrifter

Vi ønsker tettere kontakt med næringslivet. Vi vil ha gode innspill til arbeidet vi gjør, derfor ber vi nå om at bedrifter og organisasjoner fra hele landet inviterer oss på besøk, sier næringsminister Monica Mæland.

Publisert 31.08.15

Finnmark

Hvert år sender Nærings- og fiskeridepartementet de ansatte ut i landet på bedriftsbesøk. Årets besøk finner sted mellom 19. og 23. oktober. Nå ber departementet interesserte bedrifter fra hele landet om å melde seg. Fristen for å invitere er allerede 1. september.

- Norge står foran en omstilling, vi ønsker å møte bedrifter med gode ideer til å forbedre sin konkurransekraft. Vi tror at mange bedrifter har noe å fortelle oss og nå har de sjansen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Bedrifter og næringslivsaktører som inviterer til besøk kan få presentere sin virksomhet. De får også mulighet til å gi nyttige innspill både til departementets arbeid og regjeringens næringslivspolitikk. Samtidig får de et innblikk i hvordan departementet jobber.

Praktisk informasjon

Når: Bedriftsbesøkene skal skje i løpet av uke 43 (19.-23. oktober)

Hvem kan invitere: Bedrifter, næringsforeninger, næringsklynger og kommuner, samt andre næringsaktører som ønsker å fortelle departementet mer om sitt virke. For å få frem mangfoldet i norsk næringsliv vil invitasjonene bli vurdert ut ifra geografisk spredning, type bedrift og bransje.

Hvordan: Invitasjon sendes til postmottak@nfd.dep.no. Merk eposten med «Ut i landet», og skriv gjerne en kort begrunnelse. Tema for årets bedriftsbesøk er omstilling, innovasjon og konkurransekraft.

Frist: 1. september 2015