Det vanskelige valget

Alle 10.klassinger i Finnmark skal nå velge studieretning

Publisert 19.02.15

Finnmark

I disse dager står mange tusen norske ungdommer foran et svært viktig valg i livet. Innen 1.mars må 10.klassingene i Finnmark ha bestemt seg for hvilken videregående skole de vil søke seg til.  De skal velge hvilket utdanningsløp de skal satse på. Hva de velger nå vil være avgjørende for fremtiden. Foreldrene har en viktig rolle når barna skal ta dette viktige valget.  Det er særlig to ting som påvirker de unges valg av utdanning: foreldrenes råd og deres erfaringer med et yrke. Dette viser hvor viktig det er at foreldre og foresatte gir gode råd til sine håpefulle, basert på innsikt og fakta. Kunnskap om mulighetene som finnes er derfor viktig.

En utfordring for mange foreldre er skoletrette barn som er vanskelig å motivere til videre skolegang. Hva da? Det er viktig å se sine barns sterke sider – er de praktisk eller teoretisk anlagt? Hva liker de å holde på med? Hvilke fag liker de best?  Alle foreldre ønsker det beste for sine barn og mange har store ambisjoner på sine barns vegne. Men ikke alle ungdommer ønsker å bli akademikere eller ta lange utdanningsløp og noen ganger ser vi at barna ikke har like store ambisjoner som foreldrene, noe som kan føre til uheldige konflikter på hjemmefronten. Jo, vi trenger leger, advokater og økonomer, men næringslivet har et stort behov for flinke fagarbeidere og innenfor yrkesfagene ligger mange spennende jobber og muligheter for gode karrierer.

Hvor godt kjenner foreldre mulighetene innenfor yrkesfag? Selv om foreldrene er svært delaktige i barnas yrkesvalg er seks av ti foreldre ikke klar over at det finnes mer enn 150 yrker å velge mellom ved å ta yrkesfag. Dette viser en fersk undersøkelse fra NHO. Når vi vet at to av tre foreldre med barn i ungdomsskolen opplever at barna vektlegger deres råd, er grunnlaget for rådene de gir barna avgjørende.

I det siste har vi sett unge som velger utdanningsløp som går en annen vei enn det omgivelsene har forventet. Det er virkelig spennende når noen begynner å gå nye veier. Lysten til å ta i bruk sitt talent kan gi nye retninger.  En ungdom som valgte tømrer fremfor shipping forteller at han liker å skape ting og at han opplever spennende dager som gir ulik læring og erfaring.  Han sier at han ikke angrer og at han får gode tilbakemeldinger fra kameratene sine.

De unge ønsker spennende og interessante jobber med mulighet for fast jobb og karrieremuligheter. Velger man yrkesfag, åpner dette langt flere muligheter enn mange er klar over. Med en yrkesfaglig studieretning er det lett å bygge på med studiespesialisering eller følge y-veien til en ingeniørutdannelse, dersom det er et ønske. Fag- eller svennebrev som utgangspunkt gir en praktisk tilnærming til teoretiske problemstillinger. Mange bedrifter verdsetter denne kompetansen.

Mange foreldre som selv ikke har yrkesfaglig bakgrunn vet kanskje ikke om mulighetene som finnes, og tenker at å velge yrkesfag ikke fører noe sted, fordi de selv ikke har erfaring med en yrkesutdannelse.  Så utrolig feil er det mulig å ta. Dessuten har fagene endret seg mye de siste årene og det som foregår ute i bedriftene er produksjon basert på høgteknologi. Med fagbrev har man en mulighet for erfaring som gir dypere innsikt i hvordan ting faktisk fungerer i praksis. Det vil man ha utrolig nytte av. Ingeniører som har fagbrev som grunnlag i utdannelsen sin vil være svært attraktive i arbeidsmarkedet. I 2030 kan Norge mangle så mange som 30 000 fagarbeidere, bare innenfor bygg og anlegg, viser tall fra SSB. Tar vi med alle andre fag vil arbeidslivet mangle flere tusen fagarbeidere. Fagarbeiderne er stolte av jobben sin og opplever interessante og spennende arbeidsdager, der de får være med å skape ting som står seg gjennom generasjoner. Alle liker vi å se konkrete resultater og beundre godt håndverk. Mange oppfyller også drømmen om å skape sin egen bedrift. NHO arbeider med å synliggjøre muligheter for unge som velger yrkesutdanning. Vi vet at lærlingene kommer til gode lærebedrifter og får en sterk og god opplevelse av å bli godt ivaretatt. I tillegg får de lønn under opplæring, noe som også er viktig motivasjon for mange unge. Som foreldre er det viktig å gi gode råd til barna dine. Kunnskap om mulighetene som yrkesfagene gir, er en god plattform for gode diskusjoner om barnas utdanningsvalg.

Finnmark trenger fagarbeidere!

 Marit Helene Pedersen

Regiondirektør

NHO Finnmark