Dialogkonferanse 25.september om Fase 1- Alta nærsykehus

Alta nærsykehus skal bygges ved hjelp av det som kalles «Innovativ offentlig anskaffelse». Det betyr at prosjektet samarbeider tett med brukere og leverandører føre en endelig anbudskonkurranse avholdes. 

Publisert 22.09.15

Finnmark

Prosjektet inviterer derfor til dialogkonferanse med interesserte leverandører i Alta 25. september 2015. 

Tid Fredag 25. september 2015 fra kl 10.00-14.00
Sted Scandic hotell, Alta sentrum

Kontaktperson: aina.irene.olsen@finnmarkssykehuset.no

Mer info med påmelding via utlysning i Doffin og Mercell: Invitasjon til dialogkonferanse

Finnmarkssykehuset ønsker at konferansen skal være en møtearena for aktuelle leverandører, hvor de kan knytte kontakter og finne potensielle samarbeidspartnere. På konferansen vil det bli orientert om prosjektet og de generelle og spesielle utfordringer en står overfor ved planlegging av byggearbeidet, bl.a. utfordringen med hensyn til rask framdrift. Interesserte leverandører og entreprenører i byggebransjen inviteres til å komme med innspill til måter å håndtere utfordringene på. Bygget skal oppføres i samarbeid med Alta kommune som skal integrere et omsorgssenter i bygningsmassen