En bedre dialog mellom arbeidsgivere i Finnmark og NAV

NHO Finnmark og NAV Finnmark går nå i gang med en pilot for etablering av et brukerutvalg for arbeidsgivere i Finnmark. Hensikten med samarbeidet er å forbedre brukersnittet mellom arbeidsgivere og NAV.

Publisert 19.08.15

Finnmark

Som arbeidsgiver møter man NAV i mange situasjoner. Ved rekruttering, oppfølging av sykemeldte, IA- Arbeid og omstillinger i bedriften kommer man ofte i kontakt med NAVs ulike avdelinger og ansatte.  NHO Finnmark og NAV Finnmark ønsker å legge til rette for en enda tettere dialog mellom arbeidsgivere og NAV på systemnivå. NAV har gjennomført sin brukerundersøkelse, NHO Finnmark sendte ut en undersøkelse til sine medlemmer i går for å få innspill til det videre arbeidet. Vi håper derfor at våre medlemmer i NHO Finnmark benytter 2-3 minutter på å svare på den tilsendte undersøkelsen.