En suksess med Ringer i Vannet!

Harila AS har tatt inn tre personer gjennom NHO sitt rekrutteringsprosjekt Ringer i Vannet. Avdelingsleder Leif Rasmussen var så fornøyd med kandidatene at han ansatte alle tre.

Fra venstre Odd Are Elvebakken, NHO, Leif Rasmussen, Harila AS og Bjørn Christian Ernstsen Aksis AS. Foto: Aksis AS

Publisert 15.12.15

Finnmark

100 % match gjennom Ringer i Vannet

Årsaken til den gode matchingen, er at prosjektet tar først og fremst utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft. Det blir gjort en grundig kartlegging av bedriftens arbeidsstasjoner og arbeidsmiljø. Deretter leter man etter den rette kandidaten i tiltaksbedriftenes portefølje. Bjørn Christian Ernstsen er næringslivskonsulent for Ringer i Vannet i Aksis. Ernstsen er direkte årsaken til at rekrutteringen har gått så bra.

Han sier, - Når en arbeidsgiver melder et behov for arbeidskraft, gjør vi det vi kan for å finne den rette kandidaten som matcher stillingen. Vi kjenner kandidatene godt gjennom en periode her hos oss på Aksis.

Leif Rasmussen er veldig fornøyd med samarbeidet

- Dette er en god måte å rekruttere på. Aksis har en profesjonell måte å jobbe på. Vi får prøvd ut kandidater uten lønnskostnader og kan avslutte praksisperioden om det ikke skulle fungere. Blant annet har vi fått inn ei jente som lærling, som nå skal ta fagbrev. Vi har fått tre veldig gode kandidater gjennom Ringer i Vannet og har vært så godt fornøyd at vi har ansatt alle tre, sier han.

 

Imøtekommer arbeidsgivers krav og forventinger

Odd Are Elvebakken er regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Finnmark, Troms, Hedmark og Oppland.

-Ringer i Vannet imøtekommer arbeidsgivers krav og forventinger til rekruttering og oppfølging av målgruppen, som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet. Kandidatene får derfor en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid, sier Elvebakken.

Ringer i Vannet-diplom

Når en NHO-bedrift har en rekrutteringsavtale med NHO og gjør sin første ansettelse, markeres dette med en Ringer i Vannet-diplom.

"Ringen symboliserer samhold og rødfargen vårt brennende engasjement for å få flere i jobb.

Hver ring er en bedrift, summen av alle ringene gir styrke til å lykkes med Ringer i Vannet.

Hver ring er et menneske, hver ring er like viktig for helheten.

Virkningen av at alle ringene omslutter hverandre gir suksess".

 

Fakta om Ringer i Vannet

  • 1200 personer får fast jobb i en NHO bedrift hvert år.
  • Ca. 600 bedrifter har en rekrutteringsavtale med Ringer i Vannet.
  • Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.
  • Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
  • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.
  • Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.
  • Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.