-En trist dag for oss alle

Styret i Sydvaranger Gruve AS har idag begjært selskapet konkurs

Publisert 18.11.15

Finnmark

Fra NHO Finnmark vil vi uttrykke at det er en trist dag for norsk og nordnorsk næringsliv. Det er en trist dag for lokalsamfunnet i Sør-Varanger, regionen og Finnmark når over 400 arbeidsplasser forsvinner. Mange flere bedrifter og arbeidsplasser blir berørt gjennom kontrakter og leveranser i nærmiljøet.

Det er ikke minst en fryktelig dag for alle ansatte og deres familier som vi virkelig føler med i en vanskelig situasjon.

Det får store konsekvenser for omgivelsene også. Selv i en tid der mye går bra i Nord-Norge, er det selvfølgelig alvorlig når en slik stor arbeidsplass forsvinner. Det er ikke gjort i en håndvending å erstatte dette, men det synliggjør behovet for en politikk for vekst og verdiskaping, en politikk som kan legge grunnlaget for nye arbeidsplasser.

Vi som arbeidsgiverorganisasjon mister Sydvaranger Gruve AS som medlemsbedrift, men så altfor mange mister arbeidet sitt i og rundt bedriften.

Kontakt oss