En unik Finnmarksbedrift

Onsdag denne uken fikk Biotope AS i Vardø NHO Finnmarks nyskapingspris 2015

Foto: Magne Henriksen, Østhavet

Publisert 04.12.15

Finnmark

Styret i NHO Finnmark delte onsdag denne uken ut NHO Finnmarks Nyskapingspris 2015 til fuglekikkerarkitektkontoret Biotope AS i Vardø.

"Bedriften besitter og videreutvikler en unik kompetanse, som har vært med på å løfte Varanger og Øst-Finnmark som fugletitterdestinasjon mot et internasjonalt marked. Denne formen for nyskaping har vokst fra det helt lokale, til internasjonal anerkjennelse innenfor sitt område", sier styreleder i NHO Finnmark Arvid Jensen.

Begrunnelse for tildelingen:

  • Bedriften har vist en stor evne til nyskapning ved å utvikle fugletitterskjul tilpasset arktisk natur
  • Utviklet produkter med stor egenart
  • Bidratt til at Varanger utvikler seg til å bli en meget attraktiv fugletitterdestinasjon
  • Hatt en god vekst siden oppstart, og har i dag en god og økende omsetning.
  • Biotope AS har ved å kombinere arkitektur og fugletitting utviklet unik kompetanse og produkter, og har gjort seg bemerket i kompetansemiljø internasjonalt så vel som nasjonalt.

" Vi er jo arkitekter som driver med natur, vi er egentlig ikke reiselivsfolk, men har likevel vært nøkkelpersoner bak en stor reiselivssatsing. Men dette er jo nettopp det nyskapende i det vi gjør - at vi kombinerer kompetanse som vanligvis ikke møtes (som fuglekikking og arkitektur). Og så har vi jo hele tiden prøvd å jobbe veldig offentlig og åpent om vårt mål om å bygge Varanger som verdens beste arktiske fugletitterdestinasjon" sier daglig leder Tormod Amundsen.