Er verdiene dine sikret?

Er de viktigste verdiene i din bedrift godt nok sikret? Bestill en Gratis IP-sjekk for å identifisere mulige immaterielle verdier.

Anja Graven, daglig leder i en av NHO Finnmarks medlemsbedrifter, Graveniid AS. Foto: Rino Engdal

Publisert 20.01.16

Finnmark

Den unike kunnskapen, løsningene, ideene og konseptene i din bedrift representerer bærebjelken og de viktigste verdiene i bedriften. Disse verdiene er det derfor viktig å være klar over, forvalte og sikre på en god måte. 

Som en medlemsfordel i NHO tilbyr nå IPR-rådgiveren Onsagers en gratis og uforpliktende IP-sjekk av din bedrift. IP-sjekken skjer i et møte med bedriften og avsluttes med en rapport fra Onsagers som peker på mulig immaterielle verdier i bedriften, potensiale for beskyttelse, anbefalt håndtering av immaterielle verdier samt anbefaling av eventuelt oppfølgende arbeid.

Bestill IP-sjekk her

Som en del av avtalen arrangerte NHO Finnmark kurs i Alta, der flere medlemsbedrifter lærte om hva immaterielle verdier er, og hvordan man kan beskytte dem på best mulig måte. En av deltakerne var Anja Graven som er daglig leder i Graveniid AS. Vi spurte henne om hvordan kurset var nyttig for hennes bedrift: 

"Kurset var veldig nyttig for oss. Som bedriftseier er det vanskelig å ha oversikt over alt man både bør og kan beskytte og sikre rettigheter til av immatrielle verdier. Ikke minst hvordan man gjør dette. Kurset gav meg forståelsen og IP-sjekken vi får utført av Onsagers vil gi oss svar på hva og hvordan konkret løse dette i nettopp vår bedrift. Av og til er 2 timer nok til å få svar på det man har gått å tenkt på i noen år, dette var et sånt tilfelle. Har du muligheten til å ta kurset vil jeg anbefale det på det varmeste.

Av og til er 2 timer nok til å få svar på det man har gått å tenkt på i noen år, dette var et sånt tilfelle. Har du muligheten til å ta kurset vil jeg anbefale det på det varmeste.

 

Les mer om viktigheten av å beskytte dine immaterielle verdier og om NHOs samarbeidsavtale med Onsagers her.

Kontakt oss

Siren Storli

Seniorrådgiver

NHO Arktis

siren.storli@nho.no
Mobil
90944127