Finnmark vokser!

Befolkningen i Finnmark vil fortsette å vokse frem mot 2040, anslår Statistisk sentralbyrå. Størst vekst blir det i kommuner hvor det allerede bor mange.

Foto: Marianne Tønnesen

Publisert 02.03.15

Finnmark, Årskonferansen 2015

Marianne Tønnessen er demograf i Statistisk sentralbyrå (SSB), hvor hun har ansvar for befolkningsfremskrivingene. Fredag 6. mars kommer hun til NHO Finnmarks Årskonferanse i Alta for å kaste lys over hvordan befolkningen i fylket vårt vil utvikle seg fremover.

- Hvor mange blir vi i Finnmark i fremtida?

- I hovedalternativet vårt fortsetter folketallet i Finnmark å vokse frem mot 2040. I dag er det rundt 75.000 som bor i Finnmark, og vi tror det blir over 80.000 innen 2040. Det betyr om lag 600 nye finnmarkinger hvert år de første årene – og litt færre etterhvert, forteller Tønnessen.

Både fødselstall, dødelighet, innflytting og utflytting påvirker befolkningsutviklingen. Finnmark har spesielt høy nettoinnvandring fra utlandet i forhold til folketallet, sammenlignet med de andre fylkene i landet. Dette bidrar til å holde folketallet oppe. Samtidig er det nemlig mange som flytter fra Finnmark til andre deler av landet.

- Vi kan godt si at innvandringen berger befolkningsveksten i Finnmark. Hadde det ikke vært for innvandringen fra utlandet, ville folketallet i Finnmark gått i minus, sier Tønnessen. Hun peker også på at fødselstallene i Finnmark er ganske gode. Her føder i snitt hver kvinne 1,9 barn, og det er flere enn gjennomsnittet i landet for øvrig.

- Hvor i Finnmark vil folk bo fremover?

- Vi tror den store veksten kommer i Alta og i Hammerfest. Faktisk kommer mesteparten av økningen i antall innbyggere i disse to kommunene. Kommunene i indre Finnmark ser derimot ut til å få en nedgang i folketallet. Det skjer altså en sentralisering gjennom at veksten blir størst der det allerede bor mange. Slik er trenden i hele landet, forteller demografen.

- Hvor sikre er SSB på at dere treffer med disse tallene?

- Fremtida er usikker. Det kommer mest sannsynlig til å skje store ting som vi ikke ser i dag, som vil få betydning for befolkningsutviklingen. Tallene fra SSB er ikke en fasit, men tar utgangspunkt i de mønstrene vi har sett for fruktbarhet, dødelighet og inn- og utflytting de siste fem årene, avslutter Marianne Tønnessen.

Marianne Tønnessens foredrag og flere interessante debatter om hvordan vi skal leve og drive næringsutvikling i Finnmark i fremtida får du på Årskonferansen fredag 6. mars.