Forskutterer du sykepenger for dine ansatte?

Da bør du ikke utsette å sende inn skjema om inntekstopplysninger. NAV- kontorene i Finnmark er nå i gang med å håndheve aktivitetskravet til sykemeldte. I den forbindelse er det viktig for arbeidsgivere å være raske med å sende inn skjema for inntektsopplysninger når ansatte er sykemeldt.

Publisert 01.04.16

Finnmark

Dersom skjema om inntektsopplysninger ikke blir sendt inn raskt, risikerer arbeidsgiveren å forskuttere ut sykepenger i saker der NAV har stanset sin utbetaling. Arbeidsgiver vil da ikke få refundert sin forskuttering av lønn informerer NAV om på sine hjemmesider.

Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger bør være  oppmerksomme på at sykemeldte som ikke har prøvd seg i jobb innen åtte uker, kan få sykepengene stanset av NAV.      

For arbeidsgivere som forskutterer ut sykepenger, blir det nå avgjørende å ikke vente med å sende inn nødvendige opplysninger.

Skjema for inntektsopplysninger finner du på NAV Bedrift. Arbeidsgiver oppfordres til å sende det umiddelbart etter arbeidsgiverperioden på 16 dager.      

Aktivitetskravet innebærer at sykemeldte som har mulighet til det, skal prøve seg i jobb senest innen åtte uker. Dersom krav til unntak fra denne regelen ikke er oppfylt, vil den sykemeldte bli varslet om at sykepengeutbetalingen er midlertidig stanset.      

Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger skal også få varsel fra NAV dersom sykemeldte får midlertidig stans i sykepengene. For å kunne sende dette varselet, er NAV avhengige av å ha mottatt skjema for inntektsopplysninger fra arbeidsgiver.

Skjemaet for inntektsopplysning  gir en sikker bekreftelse på arbeidsforholdet, og opplysninger om at arbeidsgiver forskutterer         lønn og vil kreve refusjon fra NAV. Dersom skjemaet ikke sendes inn, vil heller ikke arbeidsgiver bli varslet om at ansatte har fått sykepengene stanset av NAV.