Fortsatt stort udekket kompetansebehov!

6 av 10 av NHOs bedrifter i Finnmark har et udekket kompetansebehov. Fagarbeidere og fagskolekandidater er mest ønsket. Undersøkelsen viser at etterspørselen etter fagkompetanse øker til tross for økt digitalisering i arbeidslivet.

#205

Fotograf: iStockPhoto

Publisert 28.08.17

Finnmark

Det er størst behov for fagarbeidere innen elektro, teknikk og industriell produksjon og bygg og anlegg.

-  Derfor er vi svært glade for å se at yrkesfag er mest populært blant ungdom i Finnmark. Skolen er næringslivets viktigste leverandør, sier regiondirektør i NHO Finnmark, Målfrid Baik. 

Den største utfordringen for næringslivet er det store frafallet i Finnmarksskolene. Til tross for en bedring de siste årene, er det fortsatt kun 54,4% av elevene og lærlingene som gjennomfører og består videregående skole. (Udir,2016)

Mangel på kompetent arbeidskraft får konsekvenser

NHOs økonomibarometer for 2. kvartal i år viser en økende markedsoptimisme blant finnmarksbedrifter. Verdipotensialet innen eksportnæringen er stort, spesielt innen sjømat, energi og mineraler. I tillegg kan reiselivet vise til god vekst. Det er derfor bekymringsverdig at bedriftene samtididig opplever at de har et stort udekket kompetansebehov.   

På landsbasis svarer 40 prosent av bedriftene med et udekket kompetansebehov, at de har tapt kunder eller markedsandeler. Rundt 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 2 av 10 har redusert virksomheten. 

- En av de beste måtene å rekruttere kompetente fagarbeidere på er å utdanne dem selv, sier Baik. Det å ta inn lærlinger i bedriften er en effektiv strategi for å sikre seg gode fagarbeidere i fremtiden. Det vil samtidig styrke deres fremtidige konkurransekraft og gjøre dem mer robuste for markedsendringer og omstillinger. 

Baik trekker fram at Kompetansebarometeret for første gang har undersøkt hvordan digitalisering og automatisering påvirker bedriftens kompetansebehov.  Bedriftene melder om et behov for endret kompetanse innenfor håndverksfag, ingeniør- og tekniske fag.

Det stiller krav til skolene om gode utstyrsparker i videregående opplæring og NHO mener skoleeiere i mye større grad må prioritere dette. Dessverre møter dagens elever ofte utdatert utstyr og gammelt materiell. Det er viktig at skolen holder tritt med teknologiutviklingen som skjer svært raskt i næringslivet, understreker Baik. 

NHO Finnmark følger opp denne tematikken når vi tar med oss et knippe med stortingskandidater på bedriftsbesøk til Kimek AS og Datakortet AS i Kirkenes fredag 1.september.