Gikk for næringslivet!

Politikere og bedrifter møtte opp da vi arrangerte vår nye møteplass Gå for næringslivet i Vadsø for første gang!

#205

Fotograf: Jan-Bertil Lieng

Publisert 31.10.16

Finnmark


Mange politikere og bedrifter møtte opp da NHO Finnmark sparket igang sin nye møteplass i Vadsø, «Gå for næringslivet», som også  skal arrangeres flere steder i fylket til våren.

Små grupper av bedriftrepresentanter og politikere la ut på en uformell vandring ut til luftskipsmasta på Vadsøya,  hvor de fikk diskutere viktige saker for det lokale næringslivet.

Stortingsrepresentant Helga Pedersen, fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik og varaordfører i Vadsø Otto Strand fikk gode, konkrete innspill for å sikre vekst i lokalmiljøet.

Vel tilbake etter gåturen, ble det meldt om at diskusjonen blant annet hadde handlet om bedre flyforbindelser til fylket, småbedriftsfokus, forenkling, virkemiddelapparatet etc

Til slutt var det uformell mingling og innlegg på næringslivslunsj i samarbeid med Varanger Næringssenter. Regiondirektør i NHO Finnmark Målfrid Baik ga uttrykk for hvor stor pris hun satte på engasjementet fra de lokale bedriftseierne og politikere, og påpekte arrangementets betydning for å øke kunnskapen om og anerkjennelsen av næringslivets viktige bidrag til lokalmiljøet.

«Gå for næringslivet» rulles nå videre i andre deler av fylket.

Har du lyst til å bli med på en inspirerende gåtur hvor du får diskutert vekst og utvikling i ditt lokalmiljø i? Send en mail til Siren Storli.

Kontakt oss

Siren Storli

Seniorrådgiver

NHO Arktis

siren.storli@nho.no
Mobil
90944127