Gledelig vekst i innsøkningen til bilfagene

Hvis det opprettes ekstra klasser i bilfagene til skoleåret 2016/2017 er det viktig at det er læreplasser til dem når de er ferdige med VG2, oppfordrer Marit Heimdal i Norges Bilbransjeforbund.

Marit Heimdal i Norges Bilbransjeforbund

Publisert 04.04.16

Finnmark

Det har vært en gledelig vekst i innsøkingen til bilfagene for skoleåret 2016/2017. Både VG2 for kjøretøy og skade/lakk har hatt en vekst på 20% av elever som ønsker seg dette for kommende skoleår.

I nær sagt samtlige fylker har det vært en vekst. Samtidig vet vi at 62% til læreplass ble formidlet i fjor (i henhold til statistikk fra Udir). Dette er noe lavere enn formidlingsprosenten på landsbasis for samtlige yrkesfag (70%).

Utfordringen ved denne veksten i søkere til VG2 er at disse elevene skal ut i lære etter et år, og vi ber dere derfor ta kontakt med fagopplæringsavdelingen i fylket for å ha dialog rundt dimensjonering av skoletilbudet til høsten.

I Finnmark har vi hatt en jevn vekst i tilsøkningen på kjøretøy med 33 søkere i 2014, 43 søkere i 2015 og 56 søkere i 2016.

For bilskade/ lakk og karosseri har vi hatt en reduksjon fra 6 søkere i 2014, 4 søkere i 2015 og bare 2 søkere i 2016. Totalt er det likevel en positiv økning i innsøkningen til bilfag i Finnmark.

Hvis det opprettes ekstra klasser i bilfagene til skoleåret 2016/2017 er det viktig at det er læreplasser til dem når de er ferdige med VG2.

Hvis bransjen ikke kan ta inn flere lærlinger er det viktig at fylkets fagopplæringsavdeling gjøres kjent med bransjens rekrutteringsbehov i fylket.

Ryktet om at det er vanskelig å få læreplass spres seg fort blant de unge, og det vil være negativt for bransjens omdømme blant de unge hvis det ryktes at det ikke er mulig å få seg læreplass. Derfor er det svært viktig at det er et balansert forhold mellom antall skoleplasser og antall læreplasser. Vi har jo jobbet mot et mål om flere faglige sterke elever til bilbransjen, og med en økning i antall søkere når vi jo nettopp det målet. Det blir vanskeligere å komme inn, og karaktersnittet til elevene heves.