Juleønsker!

Vi ønsker at flere tenker på næringslivet med glede og respekt, ser viktigheten av engasjerte bedriftseiere i lokalsamfunn, ser arbeidsgivere med hjerter som brenner for bedriften, kvalitet i det de leverer og ikke minst sine ansatte.

#205

Nordkapp

Publisert 22.12.16

Finnmark

Det er jul, og da er det lov å ønske seg noe, ikke sant? Vi drømmer om at flere skal forstå hva norsk næringsliv faktisk betyr og i større grad verdsetter det norske bedrifter bidrar med. Vi ønsker at flere skal vite at flesteparten av bedriftene i nord er relativt små - og helt vanlige – og at det er her flesteparten av oss går på jobb hver dag. Undersøkelser viser imidlertid at mange ikke bryr seg noe særlig om norsk næringsliv, og tror at næringslivet først og fremst er opptatt av «de rikes interesser» og at vår velstand kommer fra oljeinntektene. Næringslivet er mennesker, kvinner og menn med gode ideer og vilje til å skape og drive noe selv. 

Vi ønsker at flere tenker på næringslivet med glede og respekt, ser både de små og store bedriftene, ser arbeidsgiverne med hjerter som brenner for bedriften og lokalsamfunnet. De betaler skatt til fellesskapet og lønner sine ansatte. Slik bygges det samfunnet vi er så glade for å være en del av. Det er en sammenheng mellom sunne bedrifter i alle størrelser og velferdssystemet vårt. Når NHO jobber for at det skal legges til rette for konkurranseevne, innovasjon, redusert formueskatt og økt verdiskaping, handler det om å sikre arbeidsplasser og velferdsordningene vi alle nyter godt av. 

Vi drømmer om å beholde et samfunn som er preget av trygghet, tillit, omsorg, respekt, varme, ærlighet, frihet, likhet og verdighet, et samfunn der det seriøse næringslivet er en av de viktigste brikkene. Det handler om mennesker – om deg og meg – om oss. Hvordan vi i fellesskap løser samfunnets utfordringer og sørger for at alle har det bra og en jobb å gå til.

Fisken i havet utnyttes til sunn og god mat, husdyr kan beite på ren jord og gi oss ribbe og pinnekjøtt til jul. Når håret er for langt får vi det klippet og tannlegene fikser hull i våre tenner. Olje og gass er en del av energimiksen til en økende verdensbefolkning samtidig som vi leter etter grønnere metoder. Veier og hus bygges. Den som er syk får hjelp, den som står utenfor blir invitert inn. Barna kan gå i barnehage og på skoler med dyktige lærere, ungdommen får læreplasser, de eldre blir tatt vare på. Vi drømmer om en politikk og et offentlig byråkrati som gir næringslivet like konkurransevilkår og som sørger for at ingen kan ta seg til rette på bekostning av andre. 

Dette ønsker vi oss til jul! Riktig god jul og godt nyttår fra NHO Finnmark.