Kampen mot full arbeidsgiveravgift fortsetter

Transportbransjen i Finnmark blir borte hvis ikke noe gjøres, sier regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen

Fv: Bjørn Tore Pleym, Marit Helene Pedersen, Øyvind Korsberg, Lise Svenning, Hans Jakob Bønå. Foto: NHO Finnmark

Publisert 11.09.15

Finnmark

Bjørn Tore Pleym i Pleyms Transport AS fra Vadsø og NHO Finnmark møtte i dag stortingsrepresentant Øyvind Korsberg fra FrP og ordførerkandidat Hans Jakob Bønå fra Høyre for å snakke om hva innføringen av full arbeidsgiveravgift 1.juli 2014 har betydd for bla transportnæringen.

Pleyms budskap var klart: Innføringen av full arbeidsgiveravgift i fjor sammen med økte bompengeavgifter presser selskapet maksimalt og gir svært vanskelige konkurranseforhold.

Bjørn Tore Pleym leder familieselskapet i andre generasjon med 14 biler, 40 mill kr i omsetning og 25 ansatte og driver fra Vadsø med hele Norge og Danmark som marked. Selskapet hans er for stort til å få kompensasjon for den innførte arbeidsgiveravgifta gjennom ordningen med bagatellmessig støtte.

Han konkurrerer derfor mot de små selskapene som får full kompensasjon og den økende utenlandske transportsektoren som opererer billigere i Norge.

- Dette er direkte konkurransevridende, sier Pleym som utfordret både Korsberg og Bønå på at finansminister Siv Jensen uttalte at bedriftene skulle få kompensasjon krone for krone da avgiften gikk fra 0 til 14,1% over natta i 2014.

Han har fått kostnadspåslag på 1,1 mill kr i året ved denne innføringen. Øyvind Korsberg var helt enig i det uheldige at transportselskapene i Finnmark taper og lovde å følge opp saken mot Storting og Regjering. Virkningen av statsstøtteordningene som den differensierte arbeidsgiveravgiften hører inn under skal evalueres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet neste år.

- Pleyms Transport AS er et av de selskapene som kommer dårligst ut etter omleggingen og deres erfaringer er viktige å ta med inn i evalueringen, sier Korsberg.