Kan bli et nytt kapittel i oljeeventyret i Barentshavet

Nyheten om at partnerne i Castberg-feltet går for en utbygging vil være av stor betydning for Finnmark og Nord-Norge, mener LO og NHO i Finnmark. I tillegg til et produksjonsskip legges det opp til en oljeterminal på Veidnes.

Publisert 19.01.16

Finnmark

Både LO og NHO mener at nyheten som konsernsjefen Eldar Sætre i Statoil kom med på Sandefjordkonferansen gir grunn til stor optimisme. At partnerne på Castberg er blitt enig om en utbyggingsløsning gjør at det er stor sannsynlighet for at det blir en realitet.

Det er svært gledelig at det samtidig planlegges en oljeterminal på Veidnes, fastslår LO og NHO. Det forutsetter et samarbeid mellom oljeselskapene Statoil, Eni og Lundin for å sikre nok olje til et slikt landanlegg.

Vi ser gjerne at slike samarbeidsløsninger mellom oljeselskaper videreutvikles for å skape flere lønnsomme utbygginger i Barentshavet, sier distriktssekretær i LO Bjørn Johansen og regiondirektør i NHO Målfrid Baik.  De vektlegger samtidig betydningen av at det fremdeles holdes en offensiv letevirksomhet i Barentshavet og har store forventninger til den 23. konsesjonsrunden.

Johansen understreker at en utbygging av Castbergfeltet vil skape nye og viktige arbeidsplasser i Finnmark, og Baik ser betydningen av at en utbygging vil bidra til et større og mer langsiktig marked for leverandørindustrien i fylket og resten av landsdelen.

For mer informasjon:

Bjørn Johansen, distriktssekretær i LO Finnmark – mobil: 975 97 070

Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Finnmark – mobil: 992 59 458