Møt Nord-Norges ambassadørene fra Finnmark

Vi er det nye arbeidslivet- en samtale om det nye arbeidslivet i Finnmark

Silje Ingebrigtsen, Petter Bjørkli og Benedicte Langseth-Eide

Publisert 29.02.16

Finnmark, Årskonferansen 2016

Agenda Nord-Norge har etablert et talentprogram for å utvikle gode Nord-Norge-ambassadører. Gjennom et år får talentene inngående kunnskap om nordnorsk næringsliv, kultur og historie. Lære om sentrale beslutningsprosesser innen politikk og internasjonale forhold. I tillegg skal de utvikle evnen til å være en stemme i samfunnsdebatten og framsnakke Nord-Norge. Det første kullet består av 13 engasjerte talenter fra hele landsdelen og ulike næringer, privat og offentlig. Vi møter 3 av dem i samtale med Kristina Jullum Hagen på NHO Finnmarks Årskonferanse torsdag 3. mars.