NHO Finnmark med offensive veiforslag til NTP 2018-2028

NHO Finnmark sender gjennom Samferdselsløftet III et kraftig signal til myndighetene om at det må satses på Finnmark i Nasjonal Transportplan 2018-2028. En slik kraftsatsing vil binde bo- og arbeidsmarkedsregionene sammen og gjøre det lettere for næringslivet i fylket.

Publisert 02.09.15

Finnmark

Selv om bevilgningene har økt de siste årene er nivået fortsatt for lavt. Derfor vil NHO at Stortinget årlig bevilger 65 milliarder kroner til samferdsel som er en økning på hele 73 prosent.  Samlet blir da investeringsrammen til Nasjonal Transportplan 2018-2029 på 780 milliarder kroner nasjonalt. 

 Det betyr at vi i Finnmark kan fullføre E6 inn til Alta, starte og fullføre bygging av ny Tana Bru på E6 og sluttføre E105 Kirkenes-Storskog samt arbeide på RV 94 Skaidi –Hammerfest før 2018.

I første del av den nye perioden, 2018 -2021 er vi på vegne av næringslivet i Finnmark offensive og foreslår dette til myndighetene:

- Ny E6 avlastningsveg Alta

- RV 94 Skaidi-Hammerfest

- RV 93, Kløfta

- Bypakke Hammerfest

- E 69, Skarvbergtunnellen

- Ny adkomstveg stamnetthavn Kirkenes

I andre del av perioden, 2022-2028 foreslår vi:

-          E6 Alta-Olderfjord

-          E6 Olderfjord-Lakselv

-          RV 93, Alta-Riksgrensen Finland

-          RV 92, Karasjok- Gievdnegoikka