NHOs nyskapingspris 2015

Kjenner du til gode, nyskapende bedrifter i fylket vårt? Send inn ditt forslag på kandidater fra Finnmark til nyskapingsprisen 2015.

Publisert 12.03.15

Finnmark

Den nasjonale nyskapingsprisen fra NHO er delt ut årlig siden 1981 (med unntak av 1997).

Formålet med NHOs Nyskapingspris er å belønne enkeltmenneskers initiativ og samtidig skape økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for nyskaping og etablering av nye bedrifter.

 

Kriterier er:

  • Bedriften må ha vist sin lønnsomhet og levedyktighet
  • Den må være basert på en nyskaping
  • Bedriften må være fremtidsrettet/ny måte å tenke på
  • Bør være en rollemodell for ungdom

 

Regionforeningene kårer sin kandidat innen medio mai, disse går videre til en nasjonal jury, som så kårer en vinner.

Vinner offentliggjøres og pris deles ut på Småtinget som går av stabelen i Fredrikstad i august.

 

Gode innspill på kandidater kan sendes din lokale regionforening så snart som mulig.

Kontakt oss

Siren Storli

Seniorrådgiver

NHO Arktis

siren.storli@nho.no
Telefon
90944127