Nord-Norge har tatt muligheten!

I Norge lever vi i et utviklet folkestyre der næringslivet finansierer både velferd og kultur. Det er dermed ikke slik at bare kultureliten holder seg for nesen, så setter vi demokratiet til side.

Publisert 29.04.15

Finnmark, Kronikker

 Nord-Norge har tatt muligheten!

I Norge lever vi i et utviklet folkestyre der næringslivet finansierer både velferd og kultur. Det er dermed ikke slik at bare kultureliten holder seg for nesen, så setter vi demokratiet til side. Det er derfor meningsløst å se at de vil bruke rettsvesenet for å trekke tilbake tildelingen av 23. konsesjonsrunde i utvinningen av olje og gass på norsk sokkel.

Heldigvis er ikke flertallet på Stortinget like virkelighetsfjerne som en kulturelite som gjerne tar imot inntektene fra olje- og gassnæringen - bare de har gått gjennom statsbudsjettet først.

23. konsesjonsrunde er en ordinær tildeling av nytt areal på sokkelen som vil ha effekt for norsk og nordnorsk næringsliv. Nord-Norge er rik på ressurser, men det hjelper lite hvis man ikke får satt ressursene i skapende arbeid.

Vi mener at kultureliten er på villspor i sitt opprop hvor de ønsker å begrense utviklingen i nord. Vi som representerer næringslivet og arbeidstakerne i nord har en beskjed: Næringslivet i nord er i god utvikling, og vi bidrar sterkt til norsk økonomi. En vekst det ikke må settes stopper for.

Problemet med oppropet i Dagsavisen er at underskriverne nekter å ta inn over seg kompleksiteten i den globale energi- og klimapolitikken. Norge er en stor produsent både av fossil og fornybar energi. Vi produserer olje og gass med relativt sett små klima- og miljøkonsekvenser.

Tilgang til energi er også en forutsetning for vekst og utvikling, og etterspørselen er økende. Kinas økonomiske fremgang er drevet av kullkraft, men har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom.

- NHO og LO i Nord-Norge anmoder Stortinget om å stå fast på at norsk petroleumsnæring fortsatt skal utvikles i nord.

- NHO og LO mener Nord-Norge må gis de samme muligheter som resten av norskekysten.

- NHO og LO i Nord-Norge forventer at Stortinget sikrer en sunn næringsutvikling i nord.

 

Vi trenger et nord å leve av, ikke leve for. Og verden trenger energi fra nord.

 

Marit Helene Pedersen                 Bjørn Johansen

NHO Finnmark                               LO Finnmark

 

Christian Cramer                            Synnøve Søndergaard

NHO Troms og Svalbard                LO Troms

 

Ivar Kristiansen                               Rita Lekang

NHO Nordland                                  LO Nordland