NHO foreslår 6 kommuner i Finnmark etter kommunereformen

NHO foreslår 6 kommuner i Finnmark etter kommunereformen. Vi har gått utifra hvilke kommuner som naturlig samarbeider næringsmessig i dag eller har felles transportkorridorer for næringslivet. Vi ser fram til en konstruktiv debatt.

Slik kan fremtidens kommunekart over Finnmark se ut

Publisert 12.08.15

Finnmark

Kommunekartet for Norge er tilpasset næringslivet vi hadde for 50 år siden. Idag går handel, næringsutvikling og arbeidsmarked etter andre mønstre, også i Finnmark. NHO engasjerer seg i debatten fordi næringslivet arbeider på tvers av kommunene og mange selskaper er engasjert i flere omliggende kommuner eller har markedene sine der. For disse bedriftene vil det være lettere å forholde seg til færre kommuner eller en storkommune i arealsaker, ved planlegging av nyetableringer, i transport og i de tekniske tjenestene kommunene skal tilby. Vi mener fra NHO at det vil være billigere, mer effektivt og gi bedre tjenester til næringslivet hvis kommunene er større. Det er også viktig at fagmiljøene til de tjenestene bedriftene trenger er større, og derav mer robuste i den daglige drifta. I noen områder i Finnmark har vi allerede spirer til bo- og arbeidsmarkedsregioner der det skjer pendling mellom kommunene, selv om avstandene er store i vårt fylke. Vi vil fra NHO Finnmark stimulere til at disse regionene fungerer bedre ved at de hører administrativt og politisk sammen.

NHO har nå tegnet et forslag til nytt kommunekart der vi gir innspill på vegne av næringslivet. I Finnmark foreslår vi 6 kommuner der vi har gått utifra hvilke kommuner som naturlig samarbeider næringsmessig idag eller har felles transportkorridorer for næringslivet. Man kan også tenke seg at regionene kan være enda større. Vi foreslo ikke det, men ønsker at politikerne i Finnmark og på Stortinget som skal avgjøre dette, får innspill fra oss til å tegne gode kart for et utviklingsorientert, framtidsrettet Finnmark fylke.

Vi ser fram til debatten der vi også fra næringslivet kommer med andre innspill enn i tjenesteytingen, og vi har stor tillit til at lokaldemokratiet vil fungere godt når dette skal avgjøres neste år.