Yrkesfagløftet Finnmark

Yrkesfagkonferansen Yrkesfagløftet i Finnmark er en samarbeidskonferanse i regi av Finnmark fylkeskommune, LO og NHO. Sammen ønsker vi å sette fokus på Samfunnskontrakten for flere læreplasser og det framtidige samarbeidet mellom skole og arbeidsliv i Finnmark etter at den nasjonale kontrakten utløper i 2015

Publisert 31.07.15

Finnmark

Målgruppen for konferansen er opplæringskontor, lærebedrifter, skoleeiere og skoleledere både i grunn- og videregående skole, fagopplæringskoordinatorene, oppfølgingstjenesten, rådgivertjenesten i grunn- og videregående skole, NAV, politiske ledere i fylkeskommunen og kommunene, fylkesmannen i Finnmark, NHO, LO og aktører fra næringslivet.

Hovedaktørene i samfunnskontrakten vil være representert ved NHOs avdelingsdirektør for kompetanse, Are Turmo, LO-sekretær Trude Tinnlund, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 Målet er at konferansen skal skape samarbeidsarenaer for alle aktørene innenfor fagopplæringen i fylket. Slike arenaer er viktig for arbeidet mot et felles mål om flere læreplasser, flere lærebedrifter og en bedre dimensjonering av fylkets yrkesfaglige utdanningstilbud. Dette igjen er svært sentralt for overordnede mål om bedre gjennomføring og økt kvalitet i fagopplæringen.

 Vi gleder oss til vi sees i Kirkenes 28. - 29. oktober 2015!  

 Med vennlig hilsen

På vegne av

 

Lisbeth Sandtrøen                 Opplæringssjef   Finnmark fylkeskommune

Bjørn Johansen                       Distriktssekretær LO Finnmark

Marit Helene Pedersen         Regiondirektør NHO Finnmark