Yrkesfagløftet i Finnmark

125 yrkesfagentusiaster var onsdag og torsdag samlet i Kirkenes, for å diskutere hvordan samfunnskontrakter kan tas videre. Et av de sentrale temaene var hvordan Finnmark skal treffe bedre i dimensjoneringen av yrkesfagene.

Foto: Trond Magne Henriksen, Finnmark fylkeskommune

Publisert 29.10.15

Finnmark

Yrkesfagkonferansen «Yrkesfagløftet i Finnmark» er en samarbeidskonferanse i regi av Finnmark fylkeskommune, LO og NHO.

– Sammen ønsker vi å sette fokus på det som heter «Samfunnskontrakten for flere læreplasser» og det framtidige samarbeidet mellom skole og arbeidsliv i Finnmark etter at den nasjonale kontrakten utløper i 2015. Dette sier trioen Lisbeth Sandtrøen, opplæringssjef Finnmark fylkeskommune, Marit Helene Pedersen, regiondirektør NHO og Bjørn Johansen, distriktssekretær i LO.

Konferansen samlet rundt 125 deltakere. Etter fylkesordførerens åpning fikk flere lærlinger presentert seg og sine fag. Fra Kunnskapsdepartementet møtte statssekretær Birgitte Jordal. Hun var opptatt av dimensjonering, tilpasning og rekruttering av fagarbeidere og selve fagopplæringa. Hun mente det var en tragedie med så stort frafall fra yrkesfag på videregående skole. Dette kunne også ha med status å gjøre.

-Vi har en stolt fagarbeidertradisjon i landet. Fagarbeidere bygger opp landet sa Jordal og la senere til at det kunne være bedre å ta en fagarbeiderutdanning enn å dingle på Blindern…

Jordal var en av innlederne fra nasjonalt hold som en av representantene for Samfunnskontrakten.

NHO og LO

LO-sekretær Trude Tinnlund og Are Turmo fra NHO var de to andre fra nasjonalt hold som samarbeider om Samfunnskontrakten.

Tinnlund håpet at her på konferansen kunne man få til gode tiltak, og pekte på at Finnmark er blant de tre fylkene der færrest lærekontrakter inngås. Turmo ønsket å snakke opp yrkesfag. - Men vi er optimistiske, og tror vi kan få enda flere læreplasser på kort sikt. Finnmark har jobbet godt med samfunnskontrakten, sa han. NHOs bedrifter har svart at det er håndverksfag der kompetansebehovet er størst.

NHO og LO regionalt samarbeider med Finnmark fylkeskommune om denne store og viktige konferansen for å løfte yrkesfag. Regiondirektør i NHO Finnmark, Marit Helene Pedersen, snakket om behovet for faglært arbeidskraft. Bjørn Johansen i LO Finnmark sa det "skjærer meg i hjertet når 40 prosent av elevene står igjen og ikke får læreplass." Og la til: - Ikke helt enkelt dette med elevenes ønsker og næringslivets behov.

Kontakt skole og næringsliv var et tema for opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen i Finnmark fylkeskommune. - Alta, Hammerfest og Nordkapp er de videregående skolene som har stått på for å få lærerne til å hospitere i næringslivet. 

Bedre i Finnmark

- Gjør stas på lærlingene når de er blitt fagarbeidere, sa Marit Helene Pedersen i scenedialogen mellom de regionale partene. Sandtrøen var på sin side utrolig stolt over økninga i lærekontrakter i Finnmark, mens næringssjef Hilde Mietinen i fylkeskommunen ønsket at alle fokuserte på de gode sakene, det gode budskapet om å være fagarbeider.

Opplæringssjef Sandtrøen snakket om kriteriene for dimensjoneringa av yrkesfagopplæringa, som bakteppe for gruppearbeid som ble ledet av Lone Hegg og Tommy Sarilla fra Kreativ Industri.

Konferansen avsluttet med at de regionale partene signerte intensjonsavtalen "Yrkesfagløftet", for å ta det gode samarbeidet i samfunnskontrakten videre i fremtida.