Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverservice

Våre advokatar, Nina Tennebekk og Hildegunn Y. Nygård, står klar til å bistå di bedrift. Du kan enten ringe, sende epost eller avtale møte. NHO Sogn og Fjordane tilbyr rask og effektiv jurdisk bistand innanfor det arbeidsrettslege området.

Publisert 12.11.13

Sogn og Fjordane

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål knytta til tariff, arbeidsmiljølova, tilsetting, ferieloven, sjukelønn, pensjon m.m. Vi yter også bistand ifm vanskelege personalsaker, oppseiingar og avskjedssaker. Desse tenestene er dekka av medlemskontingenten.

Dersom det er naudsynt med prosedyre ifm oppseiing- eller avskjedssaker, vil verksemda bli belasta med ein fast eigendel.

Kontakt oss

Nina C. Tennebekk

Advokat

NHO Vestlandet

nina.tennebekk@nho.no
Mobil
92837402
Hildegunn Ytrearne Nygård

Advokat

NHO Vestlandet

hildegunn.ytrearne.nygaard@nho.no
Mobil
92440512