Nyheter

 1. Partene enige - storstreik avverget

  8. april 2018 | Østfold, Agder, Buskerud, Finnmark, Innlandet, Lønnsoppgjøret, Møre og Romsdal, NHO Arktis, Nordland, Oslo og Akershus, Rogaland, Sogn og Fjordane, Telemark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestlandet

  15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør.

 2. Digitalisering endrer bedriftenes kompetansebehov

  29. august 2017 | Sogn og Fjordane, Vestlandet

  Det er fortsatt en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Sogn og Fjordane. Behovet for både ingeniører og yrkesfag er stort, viser NHO kompetansebarometer for 2017. Likevel er det endring i bedriftenes behov for kompetanse, som følge av digitalisering og automatisering.

 3. Ny regiondirektør gler seg til valmøte i fylket

  23. august 2017 | Sogn og Fjordane

  I år som dei tidlegare valåra skapar NHO Sogn og Fjordane møteplassar for at bedrifter og politikarar skal kunne møtast for å diskutera mulegheiter og utfordringar i næringslivet.

 4. God på kompetanse og arbeidsmarknad

  10. august 2017 | Sogn og Fjordane

  Resultatet frå NHO sitt KommuneNM er klart. Generelt gjer kommunane i Sogn og Fjordane det godt og sidan 2011 har fleire kommunar gått fram. På topp 5 i fylket finn vi Sogndal, Leikanger, Førde, Gulen og Eid. Fylket har to kommunar, Sogndal og Leikanger, blant dei 20 høgast rangerte i landet, og totalt fem kommunar på topp 100-lista.

 5. Jobbskaparane er livsviktige for distrikta

  19. juli 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Dei som tek risiko og jobbar døgnet rundt for å starte og drive bedrifter kringom i lokalsamfunna våre, får skjeldan den honnør dei fortener. Dei er jobbskaparane våre, dei som skaffar arbeid til lokalbefolkninga, som bidreg til oppretthalding av skular, barnehagar og butikkar, og som syter for viktig skatteinngang til kommunane.

 6. Det offentlege må vise privat sektor tillit

  12. juli 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Offentlege og private føretak konkurrerer i stadig større grad med kvarandre om oppgåver retta inn mot det offentlege. Innanfor ei rekkje område ser vi at offentleg sektor ønskjer å ta over oppgåver som i dag blir, eller i morgon kan, leverast av private leverandørar.

 7. Litt meir optimisme i Sogn og Fjordane

  27. juni 2017 | Sogn og Fjordane

  NHO sitt ferske økonomibarometer viser at medlemsbedriftene våre i Sogn og Fjordane har blitt meir positive dei siste to kvartala.

 8. Så mye bidrar din bedrift til samfunnet

  27. juni 2017 | Økonomisk politikk og analyse, Østfold, Agder, Buskerud, Finnmark, Innlandet, Møre og Romsdal, NHO Arktis, Nordland, Oslo og Akershus, Rogaland, Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar, Skatter og avgifter, Sogn og Fjordane, Telemark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestlandet

  Hvor mange elevplasser bidrar din bedrift til? Hvor mange meter vei? Nå kan du beregne samfunnsbidraget fra din bedrift.

 9. Kven kan vi eigentleg lite på?

  26. mai 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Valkampen er i gang, og ordbruken til politikarane blir kvassare; meir fantasifull og biletleg. Påstandar og karakteristikkar haglar. Så, kven kan vi stole på?

 10. Næringsfiendtleg av Nei til EU

  23. mai 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Nei til EU – til EØS og internasjonalt samarbeid – sluttar aldri å overraske. Nok ein gong prøver dei å få folk til å tru at ein førti år gammal frihandelsavtale kan erstatte dagens EØS-avtale.

 11. Skogen Lund imponert over bedriftene våre

  22. mai 2017 | Bedriftsbesøk, Sogn og Fjordane

  Administrerande direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, var både imponert og stolt over bedriftene ho vitja i Sogn og Fjordane 18. mai.

 12. Farleg å sette EØS-avtalen i spel!

  15. mai 2017 | Sogn og Fjordane, Vi meinar

  Brexit, Trump og proteksjonistiske holdningar har lenge prega avisoverskriftene i internasjonal og nasjonal presse.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
13 >