Årsmøte INU-FSF

Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Sogndal og Flora - har årsmøte den 23. mars 2015.

Publisert 24.02.15

Sogn og Fjordane, INU-FSF

Tid: 23.mars kl. 14.00 - 16.00
Stad: Scandic Sunnfjord Hotel og Spa

For påmelding trykk her.
Påmeldingsfrist 18.mars 2015.

Dei bedriftene som er direkte råka av auka arbeidsgjevaravgift har stemmerett (omfattar bedrifter som har minimum 12.857.000 i netto lønnskostnad i 2014).  Lønnsoppgåve for 2014 vert nytta som dokumentasjon og vert å sende til sekretariatet ifm påmelding.

Frist for å sende saker som ein ønskjer vert handsama på årsmøte er 4. mars 2015. Forslag sendest til sekreteriatet - heidi.skorpen@nho.no.

Program
Kl. 13:45 Registrering av deltakarar og godkjenning av fullmakt
Kl. 14.00 Orientering om prosjekt og satsinger i Førde Kommune
v/ Ordfører Olve Grotle.

kl.14.15 Årsmøte - innleiing ved styreleiar Vidar Grønnevik

Sak 1 / 2015 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 2 / 2015 Konstituering Val av møteleiar, referent samt to deltakarar til å signere protokoll
Sak 3 / 2015 Orientering om ordninga og tildelingar i 2014  
Sak 4 / 2015 Godkjenning av styrets årsberetning og rekneskap 2014  
Sak 5 / 2015 Godkjenning av handlingsplan 2015 - 2021  
Sak 6 / 2015 Val av styre  
Sak 7 / 2015 Val av valnemnd  
Sak 8/ 2015 Val av revisor  

 

 

 

Kontakt oss

Heidi Skorpen

Rådgiver

NHO Vestlandet

heidi.skorpen@nho.no
Telefon
97103276