Årsmøte NHO Sogn og Fjordane

Torsdag 16.april, etter Europadagen, arrangerte NHO Sogn og Fjordane årsmøte for medlemmane sine på Thon Hotel Jølster.

Publisert 29.04.15

Sogn og Fjordane

 Signert årsmøteprotokoll finn du her.

På årsmøte ble fjorårets aktivitet gjennomgått på bakgrunn av årsmeldinga som administrasjonen har skrevet. Har du ikkje sett årsmeldinga tidlegare kan du lese den her.

Nokre av styremedlemmane og vararepresentantane stod i år på val, og etter innspel frå valnemnda og årsmøte ser styret for NHO Sogn og Fjordane slik ut i 2015: 

Namn

Verksemd

Verv

Synnøve E. Aabrekk

Segel AS

Styreleiar

Grethe K Lerum

 

Lerum AS

Nestleiar

 

Ellen Jensen

Hellenes AS

Styremedlem

Geir Gjørsvik

Paneda AS

Styremedlem

Tommy Ølmheim

SafeClean AS

Styremedlem

Svein Nødseth

Fokus Elektro AS

1.varamedlem

Martin Berntsen

Naustdal Dampbakeri AS

2.varamedlem

Anja Fardal

Visit Sognefjord AS

3.varamedlem

Ønskjer du å ta kontakt med nokon av styremedlemmane finn du kontaktopplysningane deira her.