Den blå fjorden, den blå åkeren

Kronikk skrevet av Jan Arne Holm, biolog. Svar på ulike synspunkt om fiskeoppdrett som i den siste tida har vore omtalt i Firdaposten.

Publisert 08.02.16

Sogn og Fjordane

I den siste tiden er det i Firdaposten kommet fram ulike synspunkt på fiskeoppdrett, og det kan kanskje være nyttige med noen oppklaringer. Jeg vil ikke omtale enkelt-selskap eller lokaliteter, men vil kommentere noen sentrale tema som miljø og fiskehelse inkl. velferd og lakselus - fagfelt jeg som biolog har arbeidet med i oppdrettsnæringen i over 25år.

Les kronikken til Jan Arne Holm fra Firdaposten 4. februar.