Derfor trenger vi en skattereform

Norge er i en internasjonal konkurranse om hvor det er mest attraktivt å investere.

Graf over utvikling i selskapsskatt i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Skatten har mer ned i andre land enn Norge.

Publisert 07.10.15

Sogn og Fjordane

Mye av letten i selskapsskatten vil finansiere seg selv

Grafikk: NHO. Bakgrunnsfoto: Hans Fredrik Asbjørnsen. 

Dette trenger Norge

  • Et skattesystem som oppmuntrer bedriftene til å investere i nye næringer, ny teknologi og nye arbeidsplasser.

  • Omstilling for å få flere ben å stå på i tillegg til dagens dominerende næringer, slik som olje.

  • Økte investeringer i fastlandsøkonomien.

Norge henger etter internasjonalt

Vi hadde for 20 år siden et av OECD-landenes beste skattesystemer for bedriftene. Slik er det ikke lenger.

Det er en internasjonal konkurranse om hvor det er gunstig å investere. Når vi har høyere skatter i Norge øker sjansen for at nye investeringer gjøres i andre land. 

NHO-sjef Kristin Skogen Lund om hvorfor vi trenger en skattereform.


Skattesystemet påvirker bedriftenes evne til å investere og å drive med overskudd
 

Utfordring

  • I Norge har vi høye lønnskostnader og høy skatt.
  • Vi skattlegger der det går ut over investeringer slik som selskapsskatt og formuesskatt.

Løsning

  • Redusere skatt på selskapsoverskudd. Da vil det bli investert mer. 
  • I større grad skattlegge forbruk og verdier som ikke så lett kan flyttes, som boligeiendom. 

Samfunnet bør sikre sine inntekter gjennom mindre veksthemmende skatter. Mye av letten i selskapsskatten vil finansiere seg selv, gjennom ny og utvidet virksomhet som kan skattlegges. 

NHO-president Tore Ulstein: Skattelette gir økte investeringer 

Målet er å styrke grunnlaget for velferden vår

En skattereform styrker velferden


Målet er å styrke grunnlaget for velferden vår. Når redusert selskapskatt øker investeringene, er det bra for sysselsetting og verdiskaping.

Det er viktig å gjennomføre en reform nå som kan stå i mange år – slik som i 1992. Det er derfor viktig at selskapsskattesatsen senkes ned mot 20 prosent.

Siv Jensen om skattereformen (aftenposten.no)

Kontakt oss

Bjarne Sørhus

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

bjarne.sorhus@nho.no
Mobil
41223323
Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160