Diplomutdeling til NHO-bedrifter

Under festmiddagen på Næringsdagane i Loen i går mottok 3 NHO-bedrifter diplom for å ha gjort sin første rekruttering gjennom Ringer i Vannet.

#205

Fotograf: NHO Sogn og Fjordane

Publisert 11.05.17

Sogn og Fjordane

Bedriftene er Eid Elektro, Scandic Nordfjord og Trucknor Førde. I tillegg ble BB gruppen og Fjord1 hedret med blomster for sitt gode samarbeid med Ringer i Vannet. Jatak Kaupanger, Florø Skyssbåt og Quality Sogndal Hotel mottar diplom i etterkant av konferansen da de ikke hadde mulighet å møte.

Ringer i Vannet er NHO sitt eget rekrutteringsprosjekt som bistår NHO sine medlemsbedrifter i jakten på arbeidskraft. Arbeids- og inkluderingsbedriftene som deltar i satsingen kartlegger NHO bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben. Satsingen er et samarbeid mellom NAV, arbeids. og inkluderingsbedriftene i NHO Service og NHO. Arbeids. og inkluderingsbedriftene er NAV sin forlengede arm i arbeidet med å få mennesker som av ulike står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb.

Ringer i Vannet driftes av NHO Service, og er NHOs satsingen på delmål 2 i IA avtalen.

I Sogn og Fjordane er det fire arbeids og inkluderingsbedrifter som utgjør Ringer i Vannet:

  • InVia
  • Origod
  • Mentro
  • Sogneprodukt

Totalt har 82 NHO medlemsbedrifter Ringer i Vannet avtale i Fylket.