Generasjonsskifte

NHOs medlemmer har regelmessig behov for juridisk bistand, og i forhold til andre spørsmål enn arbeidsrett. Eurojuris er vår samarbeidspartner på dette, og har no gitt ut eit tidsskrift om generasjonsskifte.

Publisert 31.10.16

Sogn og Fjordane

Store verdier står på spel når eigarar av små og mellomsotre bedrifter skal skifte eigar. Som følge av eldrebølga står mange bedrifter foran eit eigar- eller generasjonsskifte dei nærmaste åra.

Fokus på gode eigarskifte og betydinga av å starte tidleg og gjere gode foreberedelsar er viktig når ein står foran eit generasjonsskifte eller ønskjer å selge bedrifta si.

Generasjonskifte kan du lese meir om i tidsskriftet som Eurojuris har gitt ut.

NHO og Eurojuris gjekk for nokre år siden inn ein avtale som sikre medlemsbedriftene våre ein rabattert avtale til eit advokatfirma i nærområdet. Advokatfirmaet som medlemmane i Sogn og Fjordane kan få nytte av er Tollefsen AS som ligg lokalisert i Sogndal.

Avtalens fordelar

NHOs medlemmer har regelmessig behov for juridisk bistand, også i forhold til andre spørsmål enn arbeidsrett. Difor ønskjer NHO å gje eit medlemstilbod som gjer det enkelt å finne ein advokat til ein fordelaktig pris når slike behov oppstår i verksemdene.

Eurojuris Eurojuris Norge har kontorer i 15 regionar, alle med eit særskilt fokus mot SMB-markedet. NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på eit eige telefonnummer 800 32 500 eller e-post nho@eurojuris.no. Det vil også vere dedikerte kontaktpersoner på kvart enkelt av dei 15 kontora.

- Vi trur at nærleik til advokaten og lokal kunnskap er viktig for våre klientar. Samtidig er det kostnader å spare ved å nytte seg av lokale advokatfirma framfor dei store Oslofirmaene, seier Jan Tollefsen, advokat  i advokatfirmaet Tollefsen, Sogndal.

Kontaktinformasjon