IA-dagen 17.sept

Velkommen til IA-dagen med tema: Samfunnsansvar og IA- hand i hand – verdi for samfunn, verksemd og tilsett.

Publisert 14.08.15

Sogn og Fjordane

Årets store event for alle som jobber med inkluderende arbeidsliv blir gjennomført i Førde 17.sept. på Scandic Sunnfjord Hotel.

Sjå program og informasjon om IA-dagen her.

Påmelding til IA-dagen.

IA-Rådet og NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane delar kvart år ut ein IA-pris. Prisen går til verksemder og enkeltpersonar som arbeider for eit godt og inkluderande arbeidsliv.

Me ynskjer framlegg på kandidatar som arbeider for eit godt arbeidsmiljø og som skaparglede, glød og begeistring til beste for arbeidsplassen.

Eldsjelprisen blir delt ut på IA-dagen den 17. september på Scandic Sunnfjord Hotel.

Nytt dette høve til å heidre kollega eller verksemd! Send inn forslag til kandidatar med ei kort grunngjeving til: nav.arbeidslivssenter.sognogfjordane@nav.no               

Frist for innsending: 25. august 2015

Les meir om Eldsjelprisen her.

Kurskatalog NAV haust 15.

Kontakt oss

Marit Gjerstad

Rådgiver

NHO Sogn og Fjordane

marit.gjerstad@nho.no
Telefon
93663860