Introduksjonskurs i Samfunnsansvar (CSR)

Vil du lære om korleis di bedrift kan ta samfunnsansvar -og kvifor dette kan bidra positivt i bedrifta og for andre?

Publisert 08.02.16

Sogn og Fjordane

NHO Sogn og Fjordanes saman med PWC arrangerar kurs i samfunnsansvar 3 mars i Florø.

Tid: 11.30 -15.00
Stad: Quality Hotel Florø
Eigenandel kr 500.,-

Meld deg på introkurs i samfunnsansvar (CSR)!

Mål for kurset:
Målet med kurset er å auke bedrifta sin kunnskap om å arbeide med samfunnsansvar, og korleis konkret ein jobbar med dette i eigne bedrifter. 

Målgruppe:
Kurset er retta mot styrerepresentantar, topp-og mellomleiarar

Kurset tek føre seg følgjande tema:
•Kven er interessentane rundt bedrifta, og korleis bør ein samhandle med desse
•Strategisk og/eller innovativt samfunnsansvar
•Samfunnsansvar i di bedrift, med økonomiske, sosiale og miljømessige forhold

Forutan gode døme introduserar kurset arbeidsmodellar å jobbe etter.

 

Kontakt oss