Kommune-NM

Vi rangerer kommune etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarknad, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

#205

Analyse Fotograf: iStockPhoto

Publisert 01.08.16

Sogn og Fjordane

Vil du sjå landsoversikt fordelt på kommunar / regionar
kan du klikke på lenka nedafor.

NHOs Kommune-NM 2016.

Kommune-NM 2016 er i hovudsak basert på tallgrunnlag frå 2015.