Kompetanse gir gevinst

VOX lyser ut ekstra midler til opplæring på arbeidsplassen i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk.

#205

Lærer Fotograf: iStockPhoto

Publisert 08.06.16

Sogn og Fjordane

Midlene skal bidra til å styrke utsatte arbeidstakere i et tøft arbeidsmarked i kystfylkene fra Aust-Agder til Møre og Romsdal. Kurstilbydere kan søke om midler fra Kompetansepluss sammen med private og offentlige virksomheter som trenger opplæring i disse fylkene.

Arbeidsplassen er en svært viktig arena for læring, og Kompetansepluss skal bidra til å stimulere til mer læring blant de mange voksne i Norge som har for svake grunnleggende ferdigheter til å mestre utfordringer i et moderne arbeidsliv. Vox forvalter Kompetansepluss, og hittil i 2016 har rundt 900 virksomheter fått 208 millioner kroner til opplæring gjennom tiltaket.

Regjeringen styrker tiltakene Basiskompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten, og samler tiltakene under det nye navnet Kompetansepluss.

Søknadsfristen er 8. august 2016.

Kompetanse gir gevinstsøk midler fra Kompetansepluss her