Kostnadssprekk eller omfangssprekk i norsk samferdselsbygging?

Velkommen til frokostmøte 16. juni kl. 0800. Her presenteres bl.a. rapporten Årsaker til kostnadsøkninger i norske vegprosjekter som Norconsult har utarbeidet for NHO.

#205

#120 Fotograf: NHO

Publisert 27.05.16

Sogn og Fjordane

Effektiv infrastruktur er en viktig forutsetning for et konkurransedyktig norsk næringsliv. De økonomiske rammene til veibygging har økt betydelig de senere årene. Nå hevdes det at mye av de økte bevilgningene spises opp av en kostnadsvekst i anleggsbransjen.

Men stemmer dette? Er det riktig å kalle det kostnadsvekst når omfanget av prosjektet endrer seg vesentlig fra den først tidlige planleggingen til prosjektet står ferdig? Hva påvirker kostnadene i et veiprosjekt og hvordan får vi mest mulig vei for pengene?

Disse spørsmålene ønsker vi å diskutere på et frokostmøte den 16. juni. Her presenteres bl.a. rapporten Årsaker til kostnadsøkninger i norske vegprosjekter som Norconsult har utarbeidet for NHO.

I tillegg møter du:
- Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister
- Ingebjørg Harto, NHO
- Jon Sandnes, BNL
- Ingrid Dahl Hovland, Nye Veier AS
- Bjørn Erik Selnæs, Statens vegvesen
- Sindre Blindheim, Norconsult