Kurs & Årsmøte

16.mars kan du lære meir om korleis bedrifta sine imaterielle rettigheiter kan spele ei viktigare rolle samt vere med på å påverke NHO SF sitt arbeid. Vi arrangerer kurs og årsmøte same dag.

Publisert 11.02.16

Sogn og Fjordane

NHO Sogn og Fjordane & Onsagers AS arrangerer kurs i beskyttelse av konkurransefortrinn den 16.mars frå kl. 10.00 til 12.00 på Scandic Sunnfjord Hotel, Førde. Imaterielle rettigheiter speler ein stadig viktigare rolle for norske bedrifter.

Målet med kurset er blant anna å vise korleis rettigheiter skaper kommersielle mulegheiter, samt at kurshaldar vil gje praktiske råd om rettigheiter i arbeidsforhold.  Meir om kurset kan du lese her.

Same dag arrangerer vi også årsmøte i NHO Sogn og Fjordane.
Dette vil foregå på same plass og rett i etterkant av kurset, frå kl. 12.30 til 13.30. Meir informasjon om årsmøte kan du lese her.

Kontakt oss

Heidi Skorpen

Rådgiver

NHO Vestlandet

heidi.skorpen@nho.no
Mobil
97103276
Marit Gjerstad

Rådgiver

NHO Sogn og Fjordane

marit.gjerstad@nho.no
Telefon
93663860