Leverandørdag plast og kompositt

Ein leverandørdag om bærekraftig materialutvikling der bruken av plast står er hovudtema.

Frode Lindvik, dagleg leiar i Strukturplast

Publisert 08.02.16

Sogn og Fjordane

Gloppen kommune utmerker seg med to aktørar som er langt framme innan plast og kompositt. Brødrene Aa og Strukturplast. Brødrene Aa er verdsleiande på konstruksjon av hurtigbåtar i karbonfiber kompositt, og Strukturplast produserer verdas sterkaste og mest haldbare elastiske material. I samarbeid med Maritim Forening Sogn og Fjordane (MFSF) inviterer dei derfor til en spannande leverandørdag med plast og kompositt som tema.

Leverandørdagen vil levere interessante foredrag som viser muligheiter ved bruk av plast og kompositt; reduserte kostandar, økt levetid og meir bærekraftige løysingar. Utviklingsarbeid og framtidige muligheiter innan dette fagområdet vil også være på agendaen. Deltakarane blir invitert med på bedriftsbesøk både hos Brødrene Aa og Strukturplast. Vi vil også by på ølsmaking, middag og sosial mingling på det velrenommerte Gloppen hotell.

Meld deg på leverandørdagen 1. mars. På www.wideroe.no finn du informasjon om reise med fly til flyplassen på Sandane som ligg 10 minutt unna konferanselokalane.

  Agenda 

11.00 – 12.00

Registrering og lunsj på Gloppen hotell

12.00 – 12.10

Velkommen ved ordfører i Gloppen Leidulf Gloppestad i Trivselshagen

12.10 – 12.20

Informasjon ved Maritim Foreining Sogn og Fjordane og Strukturplast

12.25 – 12.45

Brødrene Aa, Tor Øyvind Aa, Administrerande Direktør: Carbonsandwich som konstruksjonsmateriale og miljøgevinst  

13.50 – 13.10

Strukturplast, Frode Lindvik, Daglig leder: NORSelast®, muligheiter og utfordringar med Solid PU

13.1513.35

Kaffipause og mingling

13.35 – 13.55

Easyform, Gunnar Johan Carlson, Administrerande direktør: Produktutvikling

14.00 – 14.20

Stadpipe, Nils – Per Sjåstad, Daglig leder: Bearbeiding og bruk av PE

14.25 – 14.45

Covestro Global Services AG, Göran Bergstøm, Account Manager Scandinavia: Sustainable innovation

14.5015.10

SINTEF, Einar L. Hinrichsen, forskningsleder, Dr. Scient, SINTEF Materialer og Kjemi, Avdeling for Polymer- og komposittmaterialer: Forsking innan plast og kompositt

15.15 – 15.35

Kaffipause og mingling

15.4016.00

NORNER, Henning Bonn, Business Director: Levetidsanalyser og tester av plastmaterialer i ekstreme miljøer

16.0516.25

SOLVAY, PhD Naresh Muddada: Nano-technology to improve materials

16.30 – 16.40

Oppsummering og informasjon, vi beveger oss til bussen

 

 

16.45 – 19.30

Bedriftsbesøk, Brødrene Aa og Strukturplast med enkel matservering

 

 

20.00 – 20.30

Ølsmaking på Gloppen hotell sitt eige bryggjeri

21.00 -

Middag på Gloppen hotell

 

For meir informasjon og påmelding sjå her.