Makroøkonomi for veke 1

Her finn du ei kort omtale av dei viktigaste makroøkonomiske hendingane frå forrige veke.

Publisert 11.01.16

Sogn og Fjordane

Makroøkonomi veke 1