Makroøkonomi for veke 2

Her finn du ei kort omtale av dei viktigaste makroøkonomiske hendingane i forrige veke.

Publisert 18.01.16

Sogn og Fjordane

Makroøkonomi veke 2