Makroøkonomi for veke 46

Her finn ei du kort omtale av dei viktigaste makroøkonomiske hendingane frå forrige veke.

Publisert 16.11.15

Sogn og Fjordane

Makroøkonomi veke 46