Makroøkonomi for veke 48

Her finn ei du kort omtale av dei viktigaste makroøkonomiske hendingane frå forrige veke.

Publisert 30.11.15

Sogn og Fjordane

Makroøkonomi veke 48