Makroøkonomi for veke 49

Her finn ei du kort omtale av dei viktigaste makroøkonomiske hendingane frå forrige veke.

Publisert 07.12.15

Sogn og Fjordane

Makroøkonomi veke 49