Makroøkonomi for veke 50

Her finn ei du kort omtale av dei viktigaste makroøkonomiske hendingane frå forrige veke.

Publisert 14.12.15

Sogn og Fjordane

Makroøkonomi veke 50