Makroøkonomisk overblikk for veke 45

Her finn ei du kort omtale av dei viktigaste makroøkonomiske hendingane frå forrige veke.

Publisert 09.11.15

Sogn og Fjordane

Makroøkonomi veke 45