Medlemsfordel

Medlemsfordel med lokalkunnskap

NHO og Eurojuris gjekk for nokre år siden inn ein avtale som sikre medlemsbedriftene våre ein rabattert avtale til eit advokatfirma i nærområdet. Advokatfirmaet som medlemmane i Sogn og Fjordane kan få nytte av er Tollefsen AS som ligg lokalisert i Sogndal.

Publisert 21.07.15

Sogn og Fjordane

Avtalens fordelar

NHOs medlemmer har regelmessig behov for juridisk bistand, også i forhold til andre spørsmål enn arbeidsrett. Difor ønskjer NHO å gje eit medlemstilbod som gjer det enkelt å finne ein advokat til ein fordelaktig pris når slike behov oppstår i verksemdene.

Eurojuris
Eurojuris Norge har kontorer i 15 regionar, alle med eit særskilt fokus mot SMB-markedet. NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på eit eige telefonnummer 800 32 500 eller e-post nho@eurojuris.no. Det vil også vere dedikerte kontaktpersoner på kvart enkelt av dei 15 kontora.

- Vi trur at nærleik til advokaten og lokal kunnskap er viktig for våre klientar. Samtidig er det kostnader å spare ved å nytte seg av lokale advokatfirma framfor dei store Oslofirmaene, seier Jan Tollefsen, advokat  i advokatfirmaet Tollefsen, Sogndal.

Kontaktinformasjon