Miljøbyggkonferansen 2015

Er det offentlege og næringslivet i Sogn og Fjordane klare for det grøne skifte? Bli med til Eid den 12. november og møt eit breitt og kompetent utval aktørar med kompetanse innan miljøbygg, smarthus/ velferdsteknologi og energieffektivisering.

Publisert 10.08.15

Sogn og Fjordane

Sentrale tema som blir belyst:

  • Energidirektivet inneber "nesten nullenergibygg" frå 2020 og at offentlege aktørar skal vise vegen på dette allereie frå 2018 – kva betyr dette?
  • Kor store er dei offentlege investeringane i bygg dei komande åra i Sogn og Fjordane? Resultat av ei potensialanalyse vert presentert.
  • Temabaserte arbeidsgrupper: Korleis kan byggebransjen i samarbeid med offentlege kundar realisere framtidsretta bygg med gode bruksmiljø- kvalitetar og god økonomi?

SJÅ MEIR HER!

Målgruppe er offentleg tilsette og bedrifter i byggebransjen og andre som ønskjer å lære meir og diskutere korleis Sogn og Fjordane kan ta posisjon i det grøne skifte.

Sett av plass til denne viktige konferansen!

Kontakt oss

Siri Laquian Stavang

Prosjektleder

NHO Sogn og Fjordane

siri.stavang@nho.no
Telefon
98031949