Ny runde med NHOs Female Future

NHO har gleda av å invitere til ny runde med Female Future i 2015/2016. I år kjører vi Female Future i regionane: Østlandet og Vestlandet.

Publisert 29.06.15

Sogn og Fjordane

Søknadsfristen er 24.august.

Female Future er NHOs leiar- og styreutviklingsprogram for kvinnelege leiarar. Programmet tilbys ansatte i NHOs medlemsbedrifter, og har sidan 2003 hatt nær 1500 deltakarar. Hovudformålet er å gje kunnskap, sjølvinnsikt og motivere fleire kvinner til å ta styreverv og viktige leiaroppgåver i næringslivet.

Det er bedrifta si leiing som vel ut søkjarar med potensial for leiaroppgåver og styreverv. Kva bedrift kan søkje med inntil to deltakarar per år. Kandidaten/e søkjer personleg med eige søknadsskjema, og sender i tillegg CV og motivasjonsbrev.

For meir informasjon om programmet og korleis søke, klikk her.

Velkommen som søkjer til Female Future!

Kontakt oss

Elisabeth Jebsen Marek

Prosjektleder

NHO Hordaland

elisabeth.jebsen.marek@nho.no
Mobil
90556501