Nytt styre på plass i NHO Sogn og Fjordane

Årsmøtet til NHO Sogn og Fjordane vart gjennomført i Førde 16.mars 2016

Publisert 07.04.16

Sogn og Fjordane

Før årsmøtet hadde Onsagers AS eit seminar om immaterielle rettar og korleis ein bedrift kan beskytte desse. Ein kom også inn på rettar når ein tilsett sluttar og korleis ein kan sikre viktig kunnskap. Om din bedrift er medlem i NHO, er ein av fordelane at Onsagers kan gjere ein gratis IP-sjekk i bedrifta di. Første møte med Onsagers er gratis og vidare har ein gode rabattordningar.

Under årsmøtet vart året 2015 gjennomgått og ein fekk gode diskusjonar og innspel kring viktige saker.

Les årsmelding for 2015 her NHO Sogn og Fjordane Årsmelding 2015.stor.pdf

Les årsmøteprotokollen her.

Det nye styret i NHO Sogn og Fjordane ser no slik ut:

Navn

Posisjon

Firma

Landsforening

Periode

Roy   Sævik

Leiar

Norsk   Bergsikring  AS

Norsk   industri

2016-2018

Ellen   Jensen

Nestleiar

Hellenes   AS

Norsk   industri

2015-2017

Geir   Gjørsvik

Medlem

Paneda   AS

Abelia

2015-2017

Merete   Lunde

Medlem

Vestlandsforskning

Abelia

2016-2018

Frode   Lindvik

Medlem

Strukturplast   AS

Norsk   industri

2016-2018

Wenny   Irene Hansen

1. vara

Visit   Fjordkysten AS

NHO   Reiseliv

2016-2017

Elin   Beate Breidvik

2. vara

Hotel   Sognefjord AS

NHO   Reiseliv

2016-2017

Henriette   Hatling Skåden

3. vara

PL Innvik fruktlager Innvik BA

NHO   Handel

2016-2017

Kontakt oss

Marit Gjerstad

Rådgiver

NHO Sogn og Fjordane

marit.gjerstad@nho.no
Telefon
93663860
Jan Atle Stang

Kommunikasjonssjef

Kommunikasjon

jan.stang@nho.no
Mobil
90576419